За водата

Ръста на POU индустрията - мултифилтриращите системите за пречистване на питейна вода, отразява нарастващата осъзната нужда от консумация на чиста питейна вода.

Предимствата от консумацията на  питейна вода с добро качество са много:

2/3 от нашето тегло се формира от вода;
85% от нашия мозък се формира от вода;
Тя играе важна роля при храносмилането;
Студената вода стимулира метаболизма;
Спомага за регулиране на теглото и поддържа съзнанието ни ясно;
Би следвало да приемаме по 8 чаши вода на ден;
Водата е най-евективната напитка за утоляване на жажда.

Водата, която приемаме за едно от най-изучените вещества на планетата, всъщност не престава да ни изненадва с чудните си свойства и характеристики, които човечеството непрестанно открива. Колкото и да е чудно, до ден-днешен водата е най-малко изученото вещество в природата. Водата е едно от най-разпространените съединения на Земята. Водата влиза в състава на кометите, на повечето планети от Слънчевата система и нейните спътници. Общият обем на водата на Земята е около 1 500 000 000 куб. м. Ако цялата тази вода се разпредели равномерно по повърхността на Земята, тя ще образува слой с дебелина почти 4 км. Счита се, че съдържанието на вода в тъканите на живите организми е около 6 пъти повече в сравнение с всички реки на земното кълбо.

Физико-химични свойства на водата

 • До XIX век хората не са знаели, че водата е химическо съединение. Считали са я за обикновен химически елемент. Сто години по-късно всички научили единствената възможна формула на водата – Н2О
 • Еднаква по химически състав вода може да има различно въздействие върху различните организми, защото всяка вода се формира при конкретни условия. И ако животът е одушевената вода, то точно както и животът водата е многолика и нейните характеристики са безкрайни.
 • Интересен и от изключителна важност е фактът, че за разлика от другите вещества при замръзване водата не се стеснява, а се разширява.

Физико-химични информационни свойства на водата

 1. Повърхностно напрежение
  Повърхностното напрежение е определящо за свойствата на водата като разтворител. Колкото по-ниско е повърхностното напрежение, толкова по-високи са качествата на разтворител на водата и съответно е по-бърза нейната течимост.
 2. Кисело-алкално равновесие на водата.
 3. Окислително-възстановителният потенциал на водата. Това е способността на водата да влиза в биохимични реакции.
 4. pH на водата – наличието в нея на различни соли. Допустимите нива на pH за питейната вода са между 6 и 9.
 5. Температура на водата - тя определя скоростта на протичане на биохимичните реакции.
 6. Минерализация на водата. Наличието във водата на макро- и микроелементи е необходимо за жизнеността на организма.
 7. Екология на водата – химическо и биогенно замърсяване. Чистотата на водата показва наличието в нея на примеси, бактерии, соли на тежките метали, хлора и др.
  В природата съществуват 48 разновидности на водата.
 8. Информационната памет на водата.
  Водата притежава уникално свойство – информационна памет. Тя помни всичко. Изтриването на предишна информация е много труден процес. Но както наскоро стана ясно, процесът на замръзване изтрива предишната информация от водата. Когато водата напълно замръзне и след това се стопи, тя става чиста в информационен смисъл. 
Японският изследовател Масару Емото прави още по-забележителни изследвания, доказващи информационните свойства на водата, използвайки уреда, анализатор на магнитния резонанс (MRA). С помощта на фотографи на замразени водни молекули той установява, че няма два водни образеца на вода, които напълно да си съвпадат, и че формата на водата отразява определени свойства.