Полезно и интересно

Ръст на диспенсърите за филтрирана вода

2015 е пета поредна година на обем и ръст за диспенсърите за вода. Диспенсърите за филтрирана вода успяха да придобият бързо дял от 23,5% от общия пазарен дял.
Zenith прогнозира, че общият пазар ще достигне 6,8 млн. единици до края на 2020 г. Тогава се очаква обемът на диспенсърите за филтрирана вода да представляват над 30% от общия пазар!

 

http://www.foodbev.com/news/water-coolers-up-to-5-8m-units-in-the-us-new-figures-show/