ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

КАЧЕСТВО

Международните сертификати на нашите доставчици са доказателство за наличието на най-високо ниво на качество и безопасност;

Изключителният фокус на нашия екип върху коректното и навременно профилактиране на обслужваните от Pure Water филтриращи диспенсъри ни позволява да гарантираме непозната до сега хигиена на питейната вода.

 

ДИРЕКТНИ ФИНАНСОВИ ПОЛЗИ

Употребата на диспенсъри за пречистване на водата директно от източника в много случаи е по-евтино от закупуването на бутилирана вода;

В зависимост от броя POU системи и месечната консумация на вода можете да спестите до 60% от съществуващите разходи за бутилирана вода.

ВАШИЯТ ПРИНОС ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

“ПРАВИМ ЗЕМЯТА ПО-ДОБРО МЯСТО, ЧАША СЛЕД ЧАША ЧИСТА И СВЕЖА ВОДА”

 

С избора на филтриращи и пречистващи диспенсъри предотвратявате замърсяването на околната среда:

 

Спомагате за намаляване отделянето на въглероден двуокис и други вредни емисии:

  • причинени от производството, дистрибуцията и оползотворяване на пластмасови бутилки.
  • Нашите филтриращи системи използват безвредния за озоновият слой хладилен агент r134a.

Намалявате изразходването на енергия:

  • Филтриращите диспенсъри се отличават с ниска консумация на електрическа енергия, близка до тази на електрическа крушка;
  • Oгромно количество енергия се използва в бутилиращите заводи по целия свят;
  • Енергия е необходима и за прибиране обратно на празните бутилки под формата на рециклиране или отпадък.

Намалявате зависимостта от нефт и остатъчни суровини:

  • Earth Policy Institute посочва, че 1.5 милиона барела суров петрол са нужни, за да се произведат пластмасови бутилки за вода, за една година.

Намалявате приноса си в изхвърлянето на отпадъци:

  • Отнема хиляди години използваните пластмасови бутилки да се разградят;
  • 80% от материалите, от които са изработени нашите диспенсъри подлежат на рециклиране;
  • Пластмасата формира 25% от отпадъците;
  • Едва по-малко от 5% от пластмасовите отпадъци се рециклират.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ

Без нужда от тежка логистика и подмяна на галони;

Без нужда от ежедневно следене на наличностите;

Без нужда от складово пространство;

Без нужда от досадни посещения;

По-лесно администриране и осчетоводяване.