Гаранционен и извън-гаранционен сервиз

Pure Water има компетенцията и резервни части да извършва сервиз на следните марки филтриращи устройства: Waterlogic, Аsset, Winix, PHSI.

Виж още...
Първоначална инсталация

Доставката и първоначалната инсталация на оборудавнето е безплатна.

Виж още...
Поддръжка и профилактика

Заявка за техническа услуга или консултация с оторизирано техническо лице можете да направите на тел: 02/8741046 или на e-mail: service@purewater.bg.

Виж още...