Нашите клиенти са утвърдени компании с различна дейност, брой служители и история на българския пазар.Това, което ги обединява е тяхната социалната отговорност. Световният съвет на бизнеса за устойчиво развитие определя корпоративната социална отговорност като ″задължение на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, и обществото като цяло, което надхвърля общите законови и обичайни изисквания″. Нашата най-голяма отговорност е да подкрепим тези компании, предлагайки по-високо и различно ниво на хигиена на питейната вода на работното място, с грижа за природата.