Какво е Point Of Use

Според  Oxford dictionary POU /point of use/ означава място където една услуга или продукт се ползва.
POU системите за филтриране на вода предполагат оптимизиране на  процес и разход за една компания .
Филтриращи и пречистващи диспенсъри за вода на Pure Water   се свързват към директен водоизточник и осигуряват
безкраен източник на чиста и свежа трапезна вода. Решението навлиза в България през последните 3,4 години,
но вече има 50% дял в осигуряването на вода на работното място в Западна Европа.