Нашият подход

 

Установяване  на специфичните нужди на клиента:

  • Навици на консумация;
  • Предпочитания  към температура и опции на оборудването;
  • Проучване на качеството на питейната вода в локацията, вкл. лабораторен анализ при необходимост;
  • Техническа възможност за изпълнение на проекта и съгласуване  с клиента;
  • Препоръка относно вида на филтриращата система с оглед нуждите на клиента.
  • Осъществяване на безплатен тестов период.
  • Уточняване срокове на доставка, сервизна дейност, профилактика .
  • Имплементиране на решението.